top of page
Bengt Lindström, artist, Storsjö kapell, 1925-2008, foto © Hans Erixon

Bengt Lindström

1925 - 2008

"Den Fornnordiska Mytologins Mästare"

Bengt Lindström på

Midlanda Konsthall, Timrå

Förhandsvisningen av den internationella minnesutställningen "Bengt Lindström, den Fornnordiska Mytologins Mästare" har på sin väg ut till världens konstmetropoler nu visats i Storsjö kapell, Mora och på Midlanda Konsthall, Midlanda Flygplats, Timrå, Västernorrland. 

Tack Timrå för en fantastisk konsthelg!

Bengt Lindström original Art Work, Den Syndiga Kungen, 1988

Curt Aspelin, arrangör av Bengt Lindström Art Tour

"Det har varit en stor ära för Bengt Lindström Sällskapet att vi nu, tio år efter konstnärens död, återigen fick öppna Midlanda Konsthall och visa delar av "Bengt Lindström, den Fornnordiska Mytologins Mästare" för Timråpubliken. Konsthallen var fylld av entusiastiska besökare som njöt av Bengt Lindströms stora oljemålningar, gobelänger, akryler, unika takmobil, skulpturer.

Tack Timrå för en fantastisk konsthelg på Midlanda konsthall."

Timrå Register

Bengt Lindström på

Midlanda Konsthall, Timrå!

23 - 25 mars 2018

Bengt Lindström original Art Work, Näcken

Ingrid Ronkainen, projektledare Bengt Lindström Art Tour
"Det var en stor utmaning att förbereda förhandsvisningen av "Bengt Lindström, den Fornnordiska Mytologins Mästare" i Timrå eftersom vi ställde ut i Bengt Lindströms gamla konsthall. Temat för Timrå var "Konst i världsklass" och vi visade konstverk skapade under olika perioder, från de tidiga skisserna på 1930-talet till de sista verken som Bengt Lindström gjorde innan han blev sjuk 2003. Många konstverk hade aldrig varit utställda tidigare.

Bengt Lindström på

Midlanda Konsthall, Timrå!

23 - 25 mars 2018

bottom of page