top of page
Bengt Lindström, artist, Storsjö kapell, 1925-2008, foto © Hans Erixon

Bengt Lindström

1925 - 2008

"Den Fornnordiska Mytologins Mästare"

Bengt Lindström på

Midlanda Konsthall, Timrå

Förhandsvisningen av den internationella minnesutställningen "Bengt Lindström, den Fornnordiska Mytologins Mästare" har på sin väg ut till världens konstmetropoler nu visats i Storsjö kapell, Mora och på Midlanda Konsthall, Midlanda Flygplats, Timrå, Västernorrland. 

Tack Timrå för en fantastisk konsthelg!

Bengt Lindström original Art Work, Den Syndiga Kungen, 1988

Timrå 2018

Timrå Register
Curt Aspelin, arrangör Bengt Lindström Art Tour:

"Det har varit en stor ära för Bengt Lindström Sällskapet att vi nu, tio år efter konstnärens död, återigen fått öppna Midlanda Konsthall och visa delar av

"Bengt Lindström, den Fornnordiska Mytologins Mästare"

Konsthallen var fylld av entusiastiska besökare som njöt av Bengt Lindströms stora oljemålningar, gobelänger, akryler, skulpturer och den unika takmobilen.

Tack Timrå för en fantastisk konsthelg på Midlanda konsthall."
Ingrid Ronkainen, projektledare Bengt Lindström Art Tour:

"Det var en stor utmaning att förbereda visningen av

"Bengt Lindström, den Fornnordiska Mytologins Mästare"

i Timrå eftersom vi ställde ut i Bengt Lindströms gamla konsthall. Temat för Timrå var

"Konst i världsklass" 

Vi visade konstverk skapade under olika perioder, från de tidiga skisserna på 1930-talet till de sista konstverken som Bengt Lindström gjorde 2003 innan han blev sjuk. Det var extra roligt att många konstverk inte varit utställda tidigare.

Bengt Lindström på

Midlanda Konsthall, Timrå!

23 – 25 mars 2018

bottom of page