Bengt Lindström

1925 - 2008

"Den Fornnordiska Mytologins Mästare"

Bengt Lindström på

Midlanda Konsthall, Timrå

Förhandsvisningen av den internationella minnesutställningen "Bengt Lindström, den Fornnordiska Mytologins Mästare" har på sin väg ut till världens konstmetropoler nu visats i Storsjö kapell, Mora och på Midlanda Konsthall, Midlanda Flygplats, Timrå, Västernorrland. 

Tack Timrå för en fantastisk konsthelg!

Curt Aspelin, arrangör av Bengt Lindström Art Tour

"Det har varit en stor ära för Bengt Lindström Sällskapet att vi nu, tio år efter konstnärens död, återigen fick öppna Midlanda Konsthall och visa delar av "Bengt Lindström, den Fornnordiska Mytologins Mästare" för Timråpubliken. Konsthallen var fylld av entusiastiska besökare som njöt av Bengt Lindströms stora oljemålningar, gobelänger, akryler, unika takmobil, skulpturer.

Tack Timrå för en fantastisk konsthelg på Midlanda konsthall."

 

Bengt Lindström på

Midlanda Konsthall, Timrå!

23 - 25 mars 2018

Ingrid Ronkainen, projektledare Bengt Lindström Art Tour
"Det var en stor utmaning att förbereda förhandsvisningen av "Bengt Lindström, den Fornnordiska Mytologins Mästare" i Timrå eftersom vi ställde ut i Bengt Lindströms gamla konsthall. Temat för Timrå var "Konst i världsklass" och vi visade konstverk skapade under olika perioder, från de tidiga skisserna på 1930-talet till de sista verken som Bengt Lindström gjorde innan han blev sjuk 2003. Många konstverk hade aldrig varit utställda tidigare.

Bengt Lindström på

Midlanda Konsthall, Timrå!

23 - 25 mars 2018

Bengt Lindström Art Tour

The Bengt Lindström Society

Storsjö 311 • S-845 98 Storsjö kapell • Sweden

info@bengt-lindstrom-art-tour.se

Bengt Lindström Art Shop

Storsjö Prästgård

Storsjö 311 • S-845 98 Storsjö kapell • Sweden

info@bengt-lindstrom-art-tour.se

Copyright ©  2019

All rights reserved